นางไพบุญ กมลภพ

ครูผู้สอน

 • อายุ 46 ปี
 • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 12/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 086034XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านปงเคียน
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 891
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 92785040432785
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
โรงเรียนบ้านปงเคียน


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

0903186887

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านปงเคียน. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon